SRG AF 2009 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2005
 • CVR 28845340

Virksomheden SRG AF 2009 ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 16. juni 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -9.230 DKK, mens den i 2021 var på -5.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -100.681 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-101’ DKK

-433%

Egenkapital

1.064’ DKK

-9%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-101’ DKK

-433%

Årets resultat

2022-100.681 DKK
202130.256 DKK
2020-5.244 DKK
2019117.445 DKK
2018-26.084 DKK
2017-27.575 DKK
2016-32.455 DKK
2015-56.148 DKK
2014-1.155 DKK
2013-6.937 DKK
2012-49.535 DKK

Likviditetsgrad

2.129 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-78%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.114’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-63%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.068’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -9’
  -
  -
  -
  -9’
  2’
  -2’
  12’
  12’
  -101’
  -
  -101’
  -
  -101’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  45’
  -
  -
  45’
  45’
  -
  -
  -
  -
  1.068’
  1.068’
  1.114’
  125’
  939’
  -
  -
  1.064’
  -
  1.064’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  43’
  -
  -
  -
  -
  7’
  50’
  1.114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SRG AF 2009 ApS 14.09.2009
SØREN RASMUSSEN GRÆSBJERG ApS 16.06.2005 13.09.2009

Adresse

Adresse Fra Til
Fenrisvej 30 · DK-4300 Holbæk 24.11.2023
Rahbeks Have 7 · DK-4300 Holbæk 10.03.2022 23.11.2023
Idrætsvej 17 · DK-4340 Tølløse 18.01.2021 09.03.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2008
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 16.06.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-26 26.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.06.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Søren Rasmussen 16.06.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Rasmussen 16.06.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SRG AF 2009 ApS

Fenrisvej 30
4300 Holbæk

CVR

28845340

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2005

P-nummer

1011470676

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sorendk.rasmussen@gmail.com

Telefon

21688748

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drive rådgivervirksomhed, entreprenørvirksomhed samt handel med fast ejendom.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-