AAGE F ROSENSTAND HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2005
 • CVR 28682956

Virksomheden AAGE F ROSENSTAND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 1. april 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -19.479 DKK, mens den i 2020 var på -21.420 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.399 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-20’ DKK

+9%

Egenkapital

206’ DKK

-45%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021-20.399 DKK
2020-22.340 DKK
2019-47.714 DKK
2018-13.062 DKK
201762.287 DKK
2016-24.831 DKK
2015-128.082 DKK
201475.742 DKK
201320.321 DKK
201264.608 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

96 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

214’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -
  -20’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  214’
  -
  214’
  200’
  6’
  -
  -
  206’
  -
  206’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  214’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AAGE F ROSENSTAND HOLDING ApS 01.04.2005 02.06.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Trymsvej 18 · DK-8600 Silkeborg 01.01.2007 02.06.2022
Trymsvej 18 · DK-8600 Silkeborg 01.04.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 06.01.2011 02.06.2022
999999 Uoplyst 01.01.2008 05.01.2011
980000 Uoplyst 01.04.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-04-01 01.04.2005 02.06.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 01.04.2005 02.06.2022

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.04.2005 13.01.2022

Direktører

Navn Fra Til
Aage Frederik Rosenstand 01.04.2005 02.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aage Frederik Rosenstand 01.05.2005 02.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AAGE F ROSENSTAND HOLDING ApS

Trymsvej 18
8600 Silkeborg

CVR

28682956

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2005

P-nummer

1011262844

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-