STRANDE-SØNDERSKOV INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2006
 • CVR 28665911

Virksomheden STRANDE-SØNDERSKOV INVEST ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 14. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.758 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-6%

Egenkapital

959’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-6%

Årets resultat

2022-7.758 DKK
2021-7.339 DKK
20200 DKK
2019-6.030 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016768 DKK
2015-5.216 DKK
2014-82.723 DKK
201315.199 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

959’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

959’ DKK

-1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  -
  -8’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  959’
  959’
  959’
  125’
  834’
  -
  -
  959’
  -
  959’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  959’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
STRANDE-SØNDERSKOV INVEST ApS 14.07.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Gefionsvej 28 · DK-8230 Åbyhøj 14.07.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 01.06.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.05.2010
980000 Uoplyst 14.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-14 14.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 14.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Morten Strande Sønderskov 14.07.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Strande Sønderskov 14.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

STRANDE-SØNDERSKOV INVEST ApS

Gefionsvej 28
8230 Åbyhøj

CVR

28665911

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2006

P-nummer

1012436277

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

773100
Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20273188

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-