VICE HAIRSTYLE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. jul. 2006
 • CVR 28663331

Virksomheden VICE HAIRSTYLE ApS befinder sig i branchen "Frisørsaloner" og har adresse i Bjæverskov. De blev etableret i 7. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 56.197 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.005 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+447%

Egenkapital

-702’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

+447%

Årets resultat

202253.005 DKK
2021-15.292 DKK
2020-20.156 DKK
2019-18.324 DKK
2018-16.103 DKK
2017-4.166 DKK
2016-201.588 DKK
20154.026 DKK
2014-8.081 DKK
2013-44.759 DKK
2012-39.314 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

56’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

702’ DKK

-7%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  56’
  -
  -
  -
  56’
  -
  -3’
  -
  -3’
  53’
  -
  53’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -827’
  -
  -
  -702’
  -
  -702’
  -
  -
  -
  -
  673’
  -
  673’
  -
  -
  0
  -
  5’
  -
  29’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VICE HAIRSTYLE ApS 30.11.2006
VICE HAIRSTYLE ApS UNDER STIFTELSE 07.07.2006 29.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Egevej 17 · DK-4632 Bjæverskov 01.01.2007
Egevej 17 · DK-4632 Bjæverskov 07.07.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
960210 Frisørsaloner 01.01.2008
930210 Frisørsaloner 18.07.2006 31.12.2007
980000 Uoplyst 07.07.2006 17.07.2006

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-07 07.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Henrik Castenlund 07.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Castenlund 07.07.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
HC CAPITAL HOLDING ApS 09.02.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Castenlund 07.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VICE HAIRSTYLE ApS

Egevej 17
4632 Bjæverskov

CVR

28663331

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. juli 2006

P-nummer

1012413315

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

960210
Frisørsaloner

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Drift af frisørsalon, herunder EDB udvikling og reklamekoncept til wellness branchen, import og salg af frisør artikler samt konceptudvikling af internationale wellness koncepter - herunder reklame og marketing

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Henrik Castenlund

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-