DYKKERGITTE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2006
 • CVR 28658877

Virksomheden DYKKERGITTE ApS befinder sig i branchen "Undervisning inden for sport og fritid" og har adresse i Viby Sjælland. De blev etableret i 1. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 291.390 DKK, mens den i 2020 var på 386.676 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -54.343 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Gitte Bettina Skytte.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-54’ DKK

+63%

Egenkapital

141’ DKK

-28%

Omsætning

-

Resultat før skat

-70’ DKK

+63%

Årets resultat

2021-54.343 DKK
2020-147.808 DKK
201969.769 DKK
2018-107.546 DKK
2017241.521 DKK
201667.520 DKK
201548.927 DKK
201423.448 DKK
2013-146.097 DKK
2012425.196 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-20 %

+23%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

42 %

+71%
God

Overskudsgrad

-

Balance

336’ DKK

-58%

Bruttofortjeneste

291’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  291’
  -321’
  -23’
  -
  -68’
  1’
  -2’
  -
  -1’
  -70’
  -
  -70’
  -
  -54’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  18’
  -
  -
  18’
  -
  -
  -
  51’
  69’
  -
  -
  42’
  164’
  46’
  -
  336’
  125’
  16’
  -
  -
  141’
  -
  141’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  158’
  195’
  336’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DYKKERGITTE ApS 27.07.2006
VICH 8966 ApS UNDER STIFTELSE 01.07.2006 26.07.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Svenstrupvejen 25 · DK-4130 Viby Sjælland 25.11.2013
Kildetoften 8 · DK-4621 Gadstrup 01.01.2007 24.11.2013
Kildetoften 8 · DK-4621 Gadstrup 28.07.2006 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
855100 Undervisning inden for sport og fritid 20.12.2016
522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 01.01.2008 19.12.2016
632240 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen 01.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-09 09.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Gitte Bettina Skytte 27.07.2006
Victor Christoffersen 01.07.2006 27.07.2006

Legalle ejere

Navn Fra Til
GITTES SJOVE FORRETNINGER ApS 20.06.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Bettina Skytte 01.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DYKKERGITTE ApS

Svenstrupvejen 25
4130 Viby Sjælland

CVR

28658877

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2006

P-nummer

1012400566

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855100
Undervisning inden for sport og fritid

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor dykkeruddannelse, dykkerrejser og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-