KSH INVEST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jul. 2006
 • CVR 28657560

Virksomheden KSH INVEST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Serviceydelser i forbindelse med husdyravl" og har adresse i Aabenraa. De blev etableret i 3. juli 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.800 DKK, mens den i 2021 var på -6.360 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.529 DKK.

Medarbejderstaben består af 7 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kenn Steffensen Hansen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+24%

Egenkapital

-976’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+24%

Årets resultat

2022-5.529 DKK
2021-7.319 DKK
202013.180 DKK
201937.115 DKK
201836.719 DKK
201751.315 DKK
2016-5.201 DKK
2015-5.101 DKK
2014-500.749 DKK
2013-50.502 DKK
2012-413.237 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-87%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-35 %

-563%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7.193 %

-783%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

14’ DKK

-89%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+25%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

14’ DKK

-89%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  12’
  14’
  14’
  125’
  -1.101’
  -
  -
  -976’
  -
  -976’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  989’
  14’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KSH INVEST HOLDING ApS 30.11.2006
KSH INVEST HOLDING ApS UNDER STIFTELSE 03.07.2006 29.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderborgvej 175 · DK-6200 Aabenraa 18.02.2019
Sønderborgvej 175 · DK-6200 Aabenraa 13.11.2018 17.02.2019
Sønderborgvej 175A · DK-6200 Aabenraa 01.01.2007 12.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
16200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 01.11.2017
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.10.2017
980000 Uoplyst 03.07.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-03 03.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.07.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 03.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Kenn Steffensen Hansen 03.07.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenn Steffensen Hansen 03.07.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KSH INVEST HOLDING ApS

Sønderborgvej 175
6200 Aabenraa

CVR

28657560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. juli 2006

P-nummer

1012397220

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

16200
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Kenn.s.hansen@gmail.com

Telefon

28121909

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og som holdingselskab for datterselskaber med drift af virksomhed ved landbrug og investering.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

7

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-