BRIAN MUNDT HOLDING ApS

OPLØST EFTER KONKURS
 • APS
 • Etableret 23. feb. 2005
 • CVR 28513224

Virksomheden BRIAN MUNDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Restauranter" og har adresse i Farum. De blev etableret i 23. februar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

197’ DKK

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

God

Overskudsgrad

-

Balance

207’ DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2012
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  205’
  2’
  -
  207’
  207’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  207’
  125’
  72’
  -
  -
  197’
  -
  197’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  207’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRIAN MUNDT HOLDING ApS 13.05.2008 16.09.2014
FICH & MUNDT ApS 23.02.2005 12.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Divisionsvænget 7 · DK-3520 Farum 27.08.2008 16.09.2014
Venlighedsvej 10 · DK-2970 Hørsholm 01.01.2007 26.08.2008
Venlighedsvej 10 · DK-2970 Hørsholm 23.02.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
561010 Restauranter 01.01.2008 16.09.2014
553010 Restauranter 05.04.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 23.02.2005 04.04.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-08-27 27.08.2008 16.09.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.05.2008 16.09.2014
125.000 DKK 23.02.2005 12.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af likvidator. 27.08.2008 16.09.2014

Direktører

Navn Fra Til
Martin Fich 23.02.2005 13.05.2008
Brian Mundt 23.02.2005 21.03.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRIAN MUNDT HOLDING ApS

Divisionsvænget 7
3520 Farum

CVR

28513224

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. februar 2005

P-nummer

1011219167

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

561010
Restauranter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt at drive virksomhed med re-stauration, bespisning, catering og lignende virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af likvidator.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-