WIKING INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. mar. 2005
 • CVR 28509480

Virksomheden WIKING INVEST ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Egå. De blev etableret i 14. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.500 DKK, mens den i 2022 var på -3.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -3.500 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-4’ DKK

-12%

Egenkapital

-17.059’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2023-3.500 DKK
2022-3.125 DKK
2021-2.875 DKK
2020-2.500 DKK
2019-5.000 DKK
2018-4.000 DKK
2017-5.000 DKK
2016-7.500 DKK
2015-1.625 DKK
2014-5.725 DKK
2013-41.150 DKK
2012-17.375 DKK

Likviditetsgrad

0 %

0%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-284.309.183 %

0%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

0%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-12%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -4’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  0
  125’
  -17.184’
  -
  -
  -17.059’
  -
  -17.059’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  17.054’
  17.059’
  0

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WIKING INVEST ApS 14.03.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Abildvej 21 · DK-8250 Egå 23.01.2019
Fiskerikajen 48 · DK-8000 Aarhus C 07.01.2019 22.01.2019
Abildvej 21 · DK-8250 Egå 28.09.2018 06.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 14.03.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-10-29 29.10.2015
2005-03-14 14.03.2005 28.10.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.03.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 14.03.2005

Direktører

Navn Fra Til
Janni Trolle 14.03.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janni Trolle 14.03.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WIKING INVEST ApS

Abildvej 21
8250 Egå

CVR

28509480

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. marts 2005

P-nummer

1011209366

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

j.trolle@mail.dk

Telefon

86190749

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-