SEEST CONSULTING GREVE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. feb. 2005
 • CVR 28509464

Virksomheden SEEST CONSULTING GREVE ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karlslunde. De blev etableret i 7. februar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -63.515 DKK, mens den i 2022 var på -119.950 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 148.313 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

148’ DKK

+121%

Egenkapital

7.325’ DKK

+2%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

145’ DKK

+121%

Årets resultat

2023148.313 DKK
2022-698.895 DKK
2021581.778 DKK
2020193.148 DKK
2019185.108 DKK
2018-83.934 DKK
2017378.685 DKK
2016133.765 DKK
2015302.335 DKK
2014401.127 DKK
201390.839 DKK
2012218.433 DKK

Likviditetsgrad

205 %

+43%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

7.334’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-64’ DKK

+47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

19’ DKK

-79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -64’
  -
  -
  64’
  -64’
  209’
  0
  -
  209’
  145’
  -
  145’
  -3’
  148’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.316’
  7.316’
  -
  -
  -
  -
  17’
  19’
  7.334’
  125’
  7.200’
  350’
  -
  7.325’
  -
  7.325’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  9’
  7.334’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SEEST CONSULTING GREVE ApS 07.02.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Rørhaven 9 · DK-2690 Karlslunde 01.11.2017
Sløjen 21 · DK-2670 Greve 07.02.2005 31.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 07.02.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-10-18 18.10.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.02.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.10.2011

Direktører

Navn Fra Til
Erik Seest Pedersen 07.02.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Seest Pedersen 07.02.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SEEST CONSULTING GREVE ApS

Rørhaven 9
2690 Karlslunde

CVR

28509464

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. februar 2005

P-nummer

1011209323

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

erik.seest@icloud.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueadministration.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-