BKM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2005
 • CVR 28508964

Virksomheden BKM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 17. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 28.601 DKK, mens den i 2022 var på -5.054 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -636.601 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-637’ DKK

-206%

Egenkapital

-878’ DKK

-263%

Omsætning

-

Resultat før skat

-634’ DKK

-208%

Årets resultat

2023-636.601 DKK
2022600.030 DKK
2021-234.942 DKK
2020-751.333 DKK
201998.099 DKK
2018-29.106 DKK
2017-143.943 DKK
201695.729 DKK
2015-334.422 DKK
2014783.916 DKK
2013-12.682 DKK
201292.284 DKK

Likviditetsgrad

8 %

-92%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-8.972 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10’ DKK

-97%

Bruttofortjeneste

29’ DKK

+666%

Gældsforpligtelser

194’ DKK

-10%

Tilgodehavende

2’ DKK

-86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  -646’
  -662’
  -634’
  -
  -634’
  -3’
  -637’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  8’
  8’
  -
  -
  -
  -
  2’
  2’
  10’
  125’
  -1.003’
  -
  -
  -878’
  -
  -878’
  -
  694’
  -
  -
  173’
  -
  173’
  -
  -
  -
  3’
  -
  -
  22’
  10’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BKM HOLDING ApS 17.03.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Boholtevej 139 · DK-4600 Køge 02.08.2021
Weidekampsgade 15 · DK-2300 København S 07.09.2015 01.08.2021
Lergravsvej 53 · DK-2300 København S 02.02.2015 06.09.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.03.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-10-20 20.10.2018
2014-05-31 31.05.2014 19.10.2018
2009-08-31 31.08.2009 30.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.03.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene 31.08.2009

Direktører

Navn Fra Til
Kim Odderskjær Hansen 17.03.2005
Birgit Waltenburg Hansen 17.03.2005 31.08.2009

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Odderskjær Hansen 01.09.2017
Birgit Waltenburg Hansen 01.09.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BKM HOLDING ApS

Boholtevej 139
4600 Køge

CVR

28508964

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2005

P-nummer

1011207371

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

70209838

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder holdingsvirksomhed, forlagsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller