BABYFOOT ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. mar. 2005
 • CVR 28507895

Virksomheden BABYFOOT ApS befinder sig i branchen "Produktion af tv-programmer" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 10. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -25.003 DKK, mens den i 2022 var på -51.608 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -25.003 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-25’ DKK

+53%

Egenkapital

204’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-25’ DKK

+53%

Årets resultat

2023-25.003 DKK
2022-53.638 DKK
2021-45.353 DKK
2020230.778 DKK
2019-131.767 DKK
2018-158.537 DKK
2017-100.103 DKK
2016-44.077 DKK
2015-32.161 DKK
2014443.087 DKK
20130 DKK
2012-667.328 DKK

Likviditetsgrad

934 %

-38%
God

Afkastningsgrad

-11 %

+46%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

221’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-25’ DKK

+52%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

152’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -25’
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -
  -
  -
  -25’
  -
  -25’
  -
  -25’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  68’
  -
  -
  -
  -
  152’
  152’
  221’
  125’
  79’
  -
  -
  204’
  -
  204’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  221’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BABYFOOT ApS 10.03.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Duevej 110 · DK-2000 Frederiksberg 03.08.2015
Duevej 48 · DK-2000 Frederiksberg 05.06.2013 02.08.2015
Flæsketorvet 68 · DK-1711 København V 11.09.2012 04.06.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
591120 Produktion af tv-programmer 01.01.2008
922010 Tv-virksomhed 10.03.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-04 04.04.2016
2013-08-22 22.08.2013 03.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 10.03.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 22.08.2013

Direktører

Navn Fra Til
David Sidebotham 10.03.2005
Karsten Tang Bartholin 10.03.2005 30.05.2012

Reelle ejere

Navn Fra Til
David Sidebotham 11.09.2012

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BABYFOOT ApS

Duevej 110
2000 Frederiksberg

CVR

28507895

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. marts 2005

P-nummer

1011203422

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

591120
Produktion af tv-programmer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

david@babyfoot.dk

Telefon

27218090

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive tv-virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-