KNABSTRUPLUND EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2005
 • CVR 28504764

Virksomheden KNABSTRUPLUND EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Køb og salg af egen fast ejendom" og har adresse i Helsinge. De blev etableret i 7. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 321.835 DKK, mens den i 2021 var på 287.606 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 145.338 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

145’ DKK

+38%

Egenkapital

878’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

145’ DKK

+38%

Årets resultat

2022145.338 DKK
2021105.569 DKK
2020183.408 DKK
2019194.527 DKK
2018113.138 DKK
2017-30.626 DKK
201623.599 DKK
20150 DKK
201422.679 DKK
2013-3.432 DKK
2012-22.188 DKK

Likviditetsgrad

12 %

+39%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+3%
Svag

Soliditetsgrad

28 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.161’ DKK

+26%

Bruttofortjeneste

322’ DKK

+12%

Gældsforpligtelser

2.283’ DKK

+29%

Tilgodehavende

173’ DKK

+130%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  322’
  -
  -
  -
  176’
  -
  -31’
  -
  -31’
  145’
  -
  145’
  -
  145’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.988’
  -
  -
  -
  -
  2.988’
  -
  8’
  28’
  9’
  129’
  173’
  3.161’
  125’
  753’
  -
  -
  878’
  -
  878’
  -
  -
  859’
  -
  -
  -
  859’
  1.145’
  -
  -
  -
  4’
  -
  1.424’
  3.161’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KNABSTRUPLUND EJENDOMME ApS 08.08.2012
BYGGESELSKABET ENGELGAARD & PARTNER ApS 12.06.2010 07.08.2012
EGHOLM & ENGELGAARD ApS 07.03.2005 11.06.2010

Adresse

Adresse Fra Til
Nygade 24A · DK-3200 Helsinge 30.12.2015
Lindevej 3 · DK-3200 Helsinge 29.12.2015 29.12.2015
Ahornvej 30 · DK-3200 Helsinge 01.07.2014 28.12.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
681000 Køb og salg af egen fast ejendom 01.01.2008
701200 Køb og salg af fast ejendom for egen regning 04.04.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 07.03.2005 03.04.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-19 19.09.2016
2012-10-30 30.10.2012 18.09.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.03.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør alene. 30.10.2012

Direktører

Navn Fra Til
Jim Dennis Houmøller Bengtsson 12.06.2010
Johnny Engelgaar Laurberg 07.03.2005 08.08.2012
Mikkel Egholm Andersen 07.03.2005 27.07.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jim Dennis Houmøller Bengtsson 01.08.2018

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KNABSTRUPLUND EJENDOMME ApS

Nygade 24
3200 Helsinge

CVR

28504764

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2005

P-nummer

1011193230

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • A.E. Bogføring ApS

Branchekode

681000
Køb og salg af egen fast ejendom

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, renovering af samme, håndværksvirksomhed, bogføringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller