SON-BYG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. mar. 2005
 • CVR 28502826

Virksomheden SON-BYG ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer" og har adresse i Kvistgård. De blev etableret i 7. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 417.875 DKK, mens den i 2022 var på 628.602 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 232.081 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt. I bestyrelsen sidder 4 personer, som ledes af bestyrelsesformand Helle Lykke Sonne-Schmidt.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

232’ DKK

-51%

Egenkapital

72’ DKK

+145%

Omsætning

-

Resultat før skat

298’ DKK

-33%

Årets resultat

2023232.081 DKK
2022477.014 DKK
202130.013 DKK
2020146.847 DKK
2019-137.140 DKK
2018-434.309 DKK
201731.191 DKK
2016-1.047.886 DKK
201527.854 DKK
2014238.361 DKK
2013202.678 DKK
20121.102.765 DKK

Likviditetsgrad

157 %

+50%
God

Afkastningsgrad

36 %

-36%
God

Soliditetsgrad

8 %

+145%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

885’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

418’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

808’ DKK

-23%

Tilgodehavende

797’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  418’
  -85’
  -18’
  -
  315’
  -
  -18’
  -
  -18’
  298’
  -
  298’
  -65’
  232’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  80’
  -
  80’
  -
  -
  8’
  8’
  88’
  -
  512’
  -
  25’
  97’
  797’
  885’
  500’
  -428’
  -
  -
  72’
  -
  72’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  -
  300’
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  508’
  885’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SON-BYG ApS 14.09.2023
SON-BYG A/S 19.03.2020 13.09.2023
MICHAEL SONNE-SCHMIDT A/S 28.05.2013 18.03.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Oldenvej 10B · DK-3490 Kvistgård 06.08.2013
Midgårdsvej 12 · DK-3000 Helsingør 07.03.2005 05.08.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 01.01.2008
515310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 01.04.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 07.03.2005 31.03.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2023-09-14 14.09.2023
2020-03-19 19.03.2020 13.09.2023
2013-05-28 28.05.2013 18.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 14.09.2023
500.000 DKK 28.05.2013 13.09.2023
125.000 DKK 07.03.2005 27.05.2013

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem 28.05.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Line Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 19.06.2023
Line Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 19.06.2023 14.09.2023
Morten Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 03.07.2019

Direktører

Navn Fra Til
Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 07.03.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Regnholt Scavenius Sonne-Schmidt 28.05.2013

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SON-BYG ApS

Oldenvej 10
3490 Kvistgård

CVR

28502826

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. marts 2005

P-nummer

1011184592

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

467310
Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@mssas.dk

Telefon

22478282

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene eller af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Ja