O & O ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2005
 • CVR 28502516

Virksomheden O & O ApS befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Hillerød. De blev etableret i 1. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -321 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

+63%

Egenkapital

95’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

+63%

Årets resultat

2023-321 DKK
2022-872 DKK
2021-1.987 DKK
202054.887 DKK
201918.143 DKK
2018-75.453 DKK
201724.235 DKK
20162.020 DKK
20158.919 DKK
2014-17.031 DKK
201314.275 DKK
201267.634 DKK

Likviditetsgrad

4.445 %

+3%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

97’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

97’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  97’
  97’
  125’
  -30’
  -
  -
  95’
  -
  95’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  97’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
O & O ApS 01.03.2005 15.02.2024

Adresse

Adresse Fra Til
Gribskov Parkvej 25 · DK-3400 Hillerød 27.03.2007 15.02.2024
Fangekrogen 21 · DK-3400 Hillerød 01.03.2005 26.03.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 01.04.2019 15.02.2024
477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 01.01.2008 31.03.2019
524240 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 04.05.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-06 06.12.2012 15.02.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.03.2005 15.02.2024

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 06.12.2012 13.02.2024

Direktører

Navn Fra Til
Anne Larsen 01.03.2005
Anne Larsen 01.03.2005 15.02.2024

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Larsen 01.03.2005 15.02.2024
Anne Larsen 01.03.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

O & O ApS

Gribskov Parkvej 25
3400 Hillerød

CVR

28502516

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2005

P-nummer

1011183480

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-