LASSE JOHANSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. mar. 2005
 • CVR 28496826

Virksomheden LASSE JOHANSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hornslet. De blev etableret i 1. marts 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 316.127 DKK, mens den i 2022 var på 210.264 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 562.868 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

563’ DKK

-72%

Egenkapital

15.158’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

634’ DKK

-69%

Årets resultat

2023562.868 DKK
20222.020.476 DKK
2021790.780 DKK
20202.990.455 DKK
20193.327.631 DKK
20183.101.858 DKK
2017907.260 DKK
2016507.994 DKK
2015628.710 DKK
2014-343.120 DKK
2013109.572 DKK
2012139.406 DKK

Likviditetsgrad

1.284 %

+75%
God

Afkastningsgrad

2 %

+68%
Svag

Soliditetsgrad

92 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

16.520’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

316’ DKK

+50%

Gældsforpligtelser

1.361’ DKK

-19%

Tilgodehavende

7.092’ DKK

+32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  316’
  -
  -58’
  -
  258’
  85’
  -21’
  -
  64’
  634’
  -
  634’
  -71’
  563’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.943’
  5.485’
  -
  -
  5.485’
  9.428’
  -
  -
  6.835’
  88’
  27’
  7.092’
  16.520’
  125’
  9.535’
  59’
  -
  15.158’
  -
  15.158’
  -
  -
  809’
  -
  -
  -
  809’
  -
  140’
  -
  -
  31’
  -
  553’
  16.520’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LASSE JOHANSEN HOLDING ApS 01.03.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Martin Madsens Vej 49 · DK-8543 Hornslet 09.01.2023
Skolebanken 3 · DK-8520 Lystrup 15.10.2013 08.01.2023
Elmehaven 42 · DK-8520 Lystrup 17.10.2007 14.10.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 01.03.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-03-01 01.03.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.03.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 01.03.2005

Direktører

Navn Fra Til
Lasse Kammersgård Johansen 01.03.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lasse Kammersgård Johansen 01.03.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LASSE JOHANSEN HOLDING ApS

Martin Madsens Vej 49
8543 Hornslet

CVR

28496826

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. marts 2005

P-nummer

1011168147

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

lasse@boxbyg.dk

Telefon

26213224

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i datterselskaber og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller