SUNKE HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. feb. 2005
 • CVR 28492588

Virksomheden SUNKE HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Ry. De blev etableret i 22. februar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 5.744 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

+104%

Egenkapital

185’ DKK

-37%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

+104%

Årets resultat

20225.744 DKK
2021-138.371 DKK
2020-2.750 DKK
201960.611 DKK
2018-112.561 DKK
2017106.549 DKK
2016-35.398 DKK
2015216.462 DKK
2014-30.220 DKK
2013160.439 DKK
2012153.693 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-2 %

-28%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

-40%
God

Overskudsgrad

-

Balance

811’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  16’
  -16’
  42’
  -21’
  -
  21’
  6’
  -
  6’
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  500’
  500’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  811’
  125’
  60’
  -
  -
  185’
  -
  185’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  128’
  -
  12’
  -
  626’
  811’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SUNKE HOLDING ApS 22.02.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Klostervej 90G · DK-8680 Ry 04.10.2018
Klostervej 90G · DK-8680 Ry 01.01.2007 03.10.2018
Klostervej 90G · DK-8680 Ry 22.02.2005 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 22.02.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-11-12 12.11.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.02.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 12.11.2009

Direktører

Navn Fra Til
Poul Henrik Sunke 22.02.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Henrik Sunke 22.02.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SUNKE HOLDING ApS

Klostervej 90
8680 Ry

CVR

28492588

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. februar 2005

P-nummer

1011156041

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-