WOLMAR ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2005
 • CVR 28477600

Virksomheden WOLMAR ApS befinder sig i branchen "Industriel design og produktdesign" og har adresse i Lunderskov. De blev etableret i 31. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -28.726 DKK, mens den i 2021 var på -13.898 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 713.259 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Bjarke Wolmar.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

713’ DKK

+70%

Egenkapital

2.215’ DKK

+37%

Omsætning

-

Resultat før skat

732’ DKK

+72%

Årets resultat

2022713.259 DKK
2021418.422 DKK
2020412.980 DKK
2019758.424 DKK
2018-9.057 DKK
2017-2.326 DKK
2016-20.927 DKK
2015-44.993 DKK
201485.599 DKK
20132.431 DKK
201215.629 DKK

Likviditetsgrad

339 %

+58%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

75 %

+21%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.938’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-29’ DKK

-107%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.448’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -36’
  -2’
  800’
  761’
  732’
  -
  732’
  -19’
  713’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  490’
  -
  -
  490’
  490’
  -
  -
  90’
  100’
  736’
  2.448’
  2.938’
  125’
  1.972’
  118’
  -
  2.215’
  -
  2.215’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  390’
  -
  -
  -
  6’
  -
  723’
  2.938’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
WOLMAR ApS 15.05.2014
WOLMAR DESIGN ApS 31.01.2005 14.05.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Udsigten 20 · DK-6640 Lunderskov 29.06.2011
Østergade 6A · DK-6240 Løgumkloster 18.07.2007 28.06.2011
Allegade 23 · DK-6240 Løgumkloster 01.01.2007 17.07.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
741010 Industriel design og produktdesign 01.01.2008
748720 Formgivning og industrielt design 04.02.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 31.01.2005 03.02.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-15 15.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 15.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Bjarke Wolmar 27.06.2011
Bent Wolmar 31.01.2005 27.06.2011

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjarke Wolmar 01.01.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

WOLMAR ApS

Udsigten 20
6640 Lunderskov

CVR

28477600

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2005

P-nummer

1011101980

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

741010
Industriel design og produktdesign

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@wolmar.dk

Telefon

73745620

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udvikling og salg af intelligente designprodukter, samt investering i ejendomme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-