THOMAS SNITKER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2005
 • CVR 28334133

Virksomheden THOMAS SNITKER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nordhavn. De blev etableret i 19. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på -2.500 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -263.542 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-264’ DKK

+36%

Egenkapital

-15’ DKK

-106%

Omsætning

-

Resultat før skat

-264’ DKK

+36%

Årets resultat

2022-263.542 DKK
2021-412.656 DKK
2020-250.330 DKK
20191.000.404 DKK
2018265.141 DKK
2017-8.216 DKK
201649.083 DKK
2015-871 DKK
2014-68.740 DKK
2013-5.909 DKK
2012-3.873 DKK

Likviditetsgrad

72 %

-95%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-40 %

-143%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

39’ DKK

-86%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

39’ DKK

-86%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -264’
  -
  -264’
  -264’
  -
  -264’
  -
  -264’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  28’
  0
  39’
  39’
  125’
  -140’
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  -
  8’
  -
  54’
  39’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
THOMAS SNITKER HOLDING ApS 19.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Helsinkigade 20 · DK-2150 Nordhavn 19.11.2017
Østerbrogade 54A · DK-2100 København Ø 19.01.2005 18.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 19.01.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-22 22.07.2015
2005-01-19 19.01.2005 21.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 19.01.2005

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Visby Snitker 19.01.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Visby Snitker 19.01.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

THOMAS SNITKER HOLDING ApS

Helsinkigade 20
2150 Nordhavn

CVR

28334133

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2005

P-nummer

1011095743

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter, aktier og andre andele af andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-