BRIAN JØRGENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2005
 • CVR 28333390

Virksomheden BRIAN JØRGENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 26. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.300 DKK, mens den i 2022 var på -4.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.498 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

+66%

Egenkapital

250’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

+66%

Årets resultat

2023-1.498 DKK
2022-4.454 DKK
2021202.982 DKK
2020-3.964 DKK
2019-5.198 DKK
2018-5.263 DKK
201713.099 DKK
2016-19.412 DKK
2015-11.129 DKK
2014-50.031 DKK
2013-28.954 DKK
2012-13.564 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

+69%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

250’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+69%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

125’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -1’
  -
  -
  -
  -1’
  -
  0
  -
  0
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  -
  125’
  125’
  -
  -
  125’
  -
  0
  125’
  250’
  125’
  125’
  -
  -
  250’
  -
  250’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  250’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRIAN JØRGENSEN HOLDING ApS 26.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Ravskærvej 60 · DK-8382 Hinnerup 20.02.2015
Langdyssen 5 · DK-8200 Aarhus N 26.06.2008 19.02.2015
Langdyssen 5 · DK-8200 Århus N 13.02.2008 25.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 02.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 01.01.2008
980000 Uoplyst 26.01.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-01-26 26.01.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 26.01.2005

Direktører

Navn Fra Til
Brian Jørgensen 26.01.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Jørgensen 26.01.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRIAN JØRGENSEN HOLDING ApS

Ravskærvej 60
8382 Hinnerup

CVR

28333390

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2005

P-nummer

1011093848

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31267012

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i datterselskaber og anden hermed beslægtet virksomhed samt opførelse af ejendomme og videresalg heraf.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-