HOLME + CO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. jan. 2005
 • CVR 28327013

Virksomheden HOLME + CO ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Kgs. Lyngby. De blev etableret i 17. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.490 DKK, mens den i 2022 var på -3.542 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -9.339 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-9’ DKK

+38%

Egenkapital

82’ DKK

-10%

Omsætning

2’ DKK

Resultat før skat

-9’ DKK

+38%

Årets resultat

2023-9.339 DKK
2022-15.043 DKK
2021-2.377 DKK
2020-164.758 DKK
2019-1.512 DKK
2018-14.816 DKK
2017-61.900 DKK
201694.574 DKK
201522.886 DKK
201431.441 DKK
2013-61.516 DKK
201246.792 DKK

Likviditetsgrad

367 %

-8%
God

Afkastningsgrad

-8 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

73 %

-3%
God

Overskudsgrad

-565 %

Ikke tilfredsst.

Balance

112’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-27%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

112’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  2’
  -4’
  -
  -
  -
  -9’
  -
  0
  -
  0
  -9’
  -
  -9’
  -
  -9’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  25’
  112’
  112’
  125’
  -43’
  -
  -
  82’
  -
  82’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  31’
  112’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HOLME + CO ApS 17.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Baune Alle 2 · DK-2800 Kgs. Lyngby 15.11.2012
Baune Alle 2 · DK-2800 Kgs. Lyngby 27.06.2011 14.11.2012
Diplomvej 381 · DK-2800 Kgs. Lyngby 30.07.2010 26.06.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2008
741490 Anden virksomhedsrådgivning 14.02.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 17.01.2005 13.02.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-11-23 23.11.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 17.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 23.11.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jens Jørgen Holme 17.01.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Jørgen Holme 17.01.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HOLME + CO ApS

Baune Alle 2
2800 Kgs. Lyngby

CVR

28327013

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. januar 2005

P-nummer

1011071429

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er maskinel udvikling, investering, handel samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-