KIM MOGENSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jan. 2005
 • CVR 28325932

Virksomheden KIM MOGENSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holbæk. De blev etableret i 14. januar 2005 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -16.674 DKK, mens den i 2022 var på -54.725 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 495.378 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

495’ DKK

+23%

Egenkapital

8.903’ DKK

+5%

Omsætning

-

Resultat før skat

502’ DKK

+24%

Årets resultat

2023495.378 DKK
2022402.781 DKK
2021277.690 DKK
2020223.560 DKK
20191.596.572 DKK
2018173.768 DKK
201778.703 DKK
201696.630 DKK
2015-70.676 DKK
2014787.221 DKK
2013-129.126 DKK
2012172.237 DKK

Likviditetsgrad

9.031 %

+317%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.922’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

+70%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.685’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  471’
  519’
  502’
  -
  502’
  -7’
  495’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7.236’
  -
  -
  7.236’
  7.236’
  -
  -
  1.220’
  39’
  426’
  1.685’
  8.922’
  125’
  2.542’
  -
  -
  8.903’
  -
  8.903’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  -
  19’
  8.922’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KIM MOGENSEN HOLDING ApS 14.01.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Hjortevej 6 · DK-4300 Holbæk 01.01.2007
Hjortevej 6 · DK-4300 Holbæk 04.09.2006 31.12.2006
Strandvejen 5 · DK-4300 Holbæk 14.01.2005 03.09.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 14.01.2005 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-10 10.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.01.2005

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Kim Thaulov Mogensen 14.01.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Thaulov Mogensen 14.01.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KIM MOGENSEN HOLDING ApS

Hjortevej 6
4300 Holbæk

CVR

28325932

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. januar 2005

P-nummer

1011068088

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved at besidde ejerandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-