BOOMERANG INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2004
 • CVR 28304803

Virksomheden BOOMERANG INVEST ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Ebeltoft. De blev etableret i 22. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 50.965 DKK, mens den i 2022 var på 186.520 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.415.797 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.416’ DKK

> +999%

Egenkapital

30.598’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.819’ DKK

> +999%

Årets resultat

20232.415.797 DKK
2022-190.413 DKK
20213.659.690 DKK
20202.372 DKK
20191.985.006 DKK
2018-1.653.514 DKK
20172.696.936 DKK
20161.935.057 DKK
20153.136.733 DKK
2014718.744 DKK
20131.966.117 DKK
2012360.752 DKK

Likviditetsgrad

10.939 %

God

Afkastningsgrad

0 %

-74%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

45.971’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

51’ DKK

-73%

Gældsforpligtelser

15.373’ DKK

+2%

Tilgodehavende

40.754’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  51’
  -
  -
  -
  51’
  4.620’
  -
  -
  4.620’
  2.819’
  -
  2.819’
  -403’
  2.416’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  5.217’
  -
  -
  -
  -
  5.217’
  -
  -
  -
  9.720’
  -
  40.754’
  45.971’
  296’
  30.302’
  -
  -
  30.598’
  -
  30.598’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15.000’
  -
  -
  185’
  -
  -
  -
  373’
  45.971’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BOOMERANG INVEST ApS 22.12.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Kystvejen 173 · DK-8400 Ebeltoft 02.02.2023
Kystvejen 173 · DK-8400 Ebeltoft 20.02.2020 01.02.2023
Kystvejen 173 · DK-8400 Ebeltoft 18.02.2019 19.02.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 01.01.2008
652320 Investeringsselskaber 16.03.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 22.12.2004 15.03.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-12-01 01.12.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
296.000 DKK 22.12.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren, Jens Jørgen Hansen. 01.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jens Jørgen Tolstrup Hansen 22.12.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Jørgen Tolstrup Hansen 22.12.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BOOMERANG INVEST ApS

Kystvejen 173
8400 Ebeltoft

CVR

28304803

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2004

P-nummer

1011013720

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jtk@post9.tele.dk

Telefon

86343236

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i fast ejendom, obligationer, pantebreve samt aktier i anlægsøjemed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren, Jens Jørgen Hansen.

Registeret kapital

296.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-