PENS1ONSSELSKABET ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. dec. 2004
 • CVR 28301065

Virksomheden PENS1ONSSELSKABET ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 15. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 87.678 DKK, mens den i 2022 var på 110.146 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 583.039 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

583’ DKK

-36%

Egenkapital

5.278’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

682’ DKK

-27%

Årets resultat

2023583.039 DKK
2022905.478 DKK
2021550.223 DKK
2020367.391 DKK
2019-306.139 DKK
2018395.123 DKK
2017648.684 DKK
2016482.283 DKK
2015779.736 DKK
2014-871.584 DKK
2013-469.523 DKK
2012-

Likviditetsgrad

2.518 %

+4%
God

Afkastningsgrad

2 %

+345%
Svag

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.388’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

88’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.761’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  88’
  -
  -
  -
  105’
  384’
  -42’
  -
  342’
  682’
  -
  682’
  -99’
  583’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  2.627’
  -
  -
  -
  0
  2.627’
  -
  -
  -
  -
  1.028’
  2.761’
  5.388’
  125’
  4.703’
  450’
  -
  5.278’
  -
  5.278’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  110’
  5.388’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
PENS1ONSSELSKABET ApS 15.12.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Elmevej 8 · DK-4000 Roskilde 12.06.2020
Elmevej 8 · DK-4000 Roskilde 23.06.2008 11.06.2020
Elmevej 19 · DK-4130 Viby Sjælland 01.01.2007 22.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 15.12.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-05-05 05.05.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.12.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 05.05.2009

Direktører

Navn Fra Til
Rasmus Philip Rask 15.12.2004
Sanne Aalykke Rask 15.12.2004 01.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rasmus Philip Rask 15.12.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

PENS1ONSSELSKABET ApS

Elmevej 8
4000 Roskilde

CVR

28301065

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. december 2004

P-nummer

1011005752

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • RPR HOLDING ApS

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er: At virke som holdingselskab for andre selskaber. At udbyde human resource relaterede ydelser, samt virke som holdingselskab for selskaber relateret hermed. At investere i værdipapirer At investere i fast ejendom og udleje den.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej