NKG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. dec. 2004
 • CVR 28298897

Virksomheden NKG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Regstrup. De blev etableret i 14. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.591 DKK, mens den i 2021 var på -3.822 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.613 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-15’ DKK

-9%

Egenkapital

-250’ DKK

-6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-15’ DKK

-9%

Årets resultat

2022-14.613 DKK
2021-13.453 DKK
2020-10.113 DKK
2019-7.306 DKK
2018-5.770 DKK
2017-7.162 DKK
2016-40.971 DKK
2015-108.301 DKK
201429.551 DKK
201372.214 DKK
2012-22.191 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-79 %

-116%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-4.335 %

-91%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

6’ DKK

-44%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -15’
  -
  -15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  126’
  -376’
  -
  -
  -250’
  -
  -250’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  256’
  6’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NKG HOLDING ApS 08.07.2005
GKN HOLDING ApS 14.12.2004 07.07.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Cikorievej 17 · DK-4420 Regstrup 09.07.2019
Cikorievej 17 · DK-4420 Regstrup 25.05.2017 08.07.2019
Cikorievej 17 · DK-4420 Regstrup 05.07.2016 24.05.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 14.12.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-28 28.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 14.12.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 28.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mikael Sleimann Garde 01.01.2014
Kim Haar Jørgensen 14.12.2004
Nicolai Frederik Grønborg 14.12.2004 20.02.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikael Sleimann Garde 01.01.2014
Kim Haar Jørgensen 18.08.2007
Nicolai Frederik Grønborg 18.08.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NKG HOLDING ApS

Cikorievej 17
4420 Regstrup

CVR

28298897

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. december 2004

P-nummer

1011001889

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab samt investering, handel og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja