NKW HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. dec. 2004
 • CVR 28298765

Virksomheden NKW HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Sorø. De blev etableret i 16. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -884 DKK, mens den i 2021 var på -16.361 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -116.133 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-116’ DKK

-20%

Egenkapital

2.193’ DKK

-10%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-115’ DKK

-19%

Årets resultat

2022-116.133 DKK
2021-97.118 DKK
2020-62.536 DKK
20192.418.134 DKK
2018-4.994 DKK
2017107.314 DKK
201613.915 DKK
2015-16.989 DKK
2014-6.880 DKK
201313.278 DKK
2012-103.257 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-31%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+95%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

57 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.841’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-1’ DKK

+95%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -1’
  -
  -
  1’
  -1’
  -
  -113’
  -
  -113’
  -115’
  -
  -115’
  -1’
  -116’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.837’
  3.837’
  -
  -
  -
  1’
  4’
  4’
  3.841’
  126’
  1.709’
  114’
  -
  2.193’
  -
  2.193’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.648’
  3.841’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NKW HOLDING ApS 16.12.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Broby Overdrev 20 · DK-4180 Sorø 06.06.2013
Baldersgade 67 · DK-2200 København N 03.01.2011 05.06.2013
Blytsvej 14 · DK-2000 Frederiksberg 02.06.2008 02.01.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 16.12.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-01-03 03.01.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 17.04.2009
125.000 DKK 16.12.2004 16.04.2009

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 03.01.2011

Direktører

Navn Fra Til
Nicolai Krøjer Westh 16.12.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nicolai Krøjer Westh 16.12.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NKW HOLDING ApS

Broby Overdrev 20
4180 Sorø

CVR

28298765

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. december 2004

P-nummer

1011001633

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og obligationer og andre værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-