SEPARATE PROPERTY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2004
 • CVR 28292562

Virksomheden SEPARATE PROPERTY ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 16. november 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.120 DKK, mens den i 2021 var på -2.055 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -912.013 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-912’ DKK

< -999%

Egenkapital

1.118’ DKK

-45%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-914’ DKK

< -999%

Årets resultat

2022-912.013 DKK
202174.548 DKK
2020304.625 DKK
2019113.182 DKK
2018-11.466 DKK
2017141.996 DKK
2016-57.360 DKK
2015172.240 DKK
2014385.119 DKK
2013294.302 DKK
2012163.519 DKK

Likviditetsgrad

113 %

-2%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-461%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

75 %

-11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.491’ DKK

-38%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-246%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

420’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  7’
  -7’
  15’
  -19’
  -
  -4’
  -914’
  -
  -914’
  -2’
  -912’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.071’
  -
  -
  1.071’
  1.071’
  -
  -
  414’
  -
  6’
  420’
  1.491’
  250’
  668’
  -
  200’
  1.118’
  -
  1.118’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  373’
  1.491’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SEPARATE PROPERTY ApS 16.11.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Charlottenlundvej 2C · DK-2900 Hellerup 18.01.2005
Charlottenlundvej 2C · DK-2900 Hellerup 16.11.2004 17.01.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 16.11.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-06-12 12.06.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 16.11.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 12.06.2013

Direktører

Navn Fra Til
Steen Ulrik Zeplin 16.11.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Philip Ask Zeplin-Frederiksen 02.01.2012
Steen Ulrik Zeplin 16.11.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SEPARATE PROPERTY ApS

Charlottenlundvej 2
2900 Hellerup

CVR

28292562

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2004

P-nummer

1010986474

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

steen_zeplin@mail.dk

Telefon

39905657

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje datterselskabers aktier og anparter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-