RESTAURATIONSSELSKABET AF 6/12 2004 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. dec. 2004
 • CVR 28291345

Virksomheden RESTAURATIONSSELSKABET AF 6/12 2004 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 6. december 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -39.209 DKK, mens den i 2021 var på -30.061 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -337.706 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-338’ DKK

-149%

Egenkapital

5.275’ DKK

-7%

Omsætning

-

Resultat før skat

-466’ DKK

-156%

Årets resultat

2022-337.706 DKK
2021693.606 DKK
2020215.230 DKK
20191.013.251 DKK
2018218.076 DKK
2017511.392 DKK
2016372.347 DKK
2015-636.349 DKK
20140 DKK
201373.220 DKK
2012151.911 DKK

Likviditetsgrad

261 %

-30%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

76 %

-8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.950’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.376’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -39’
  -
  -118’
  -
  -157’
  158’
  -920’
  -
  -762’
  -466’
  -
  -466’
  -128’
  -338’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.067’
  -
  -
  2.573’
  2.573’
  -
  -
  -
  -
  75’
  4.376’
  6.950’
  125’
  5.024’
  59’
  -
  5.275’
  -
  5.275’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.526’
  -
  -
  -
  -
  -
  1.675’
  6.950’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RESTAURATIONSSELSKABET AF 6/12 2004 ApS 06.12.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Istedgade 126 · DK-1650 København V 10.10.2005
Oehlenschlægersgade 36 · DK-1663 København V 06.12.2004 09.10.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 06.12.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-10-10 10.10.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.12.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 10.10.2005

Direktører

Navn Fra Til
Peter Cornelius Juul Gertsen 06.12.2004
Gustav Reinhold Hammerich Nordberg 06.12.2004 10.10.2005

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Cornelius Juul Gertsen 06.12.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RESTAURATIONSSELSKABET AF 6/12 2004 ApS

Istedgade 126
1650 København V

CVR

28291345

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. december 2004

P-nummer

1010983661

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i restaurationsvirksomheder og dermed beslægtede virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej