VALHALLA TECHNOLOGY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. okt. 2004
 • CVR 28130503

Virksomheden VALHALLA TECHNOLOGY ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata" og har adresse i Tørring. De blev etableret i 20. oktober 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 33.420 DKK, mens den i 2021 var på 60.256 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.402 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

+11%

Egenkapital

-11’ DKK

+67%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

+12%

Årets resultat

202222.402 DKK
202120.130 DKK
202039.629 DKK
2019-4.731 DKK
2018-57.074 DKK
2017-77.250 DKK
2016-9.035 DKK
201511.366 DKK
201417.013 DKK
2013-101.779 DKK
201265.900 DKK

Likviditetsgrad

90 %

+25%
Svag

Afkastningsgrad

33 %

-7%
God

Soliditetsgrad

-11 %

+72%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

103’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

33’ DKK

-45%

Gældsforpligtelser

114’ DKK

-5%

Tilgodehavende

103’ DKK

+19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  33’
  -
  -
  -
  33’
  -
  -4’
  -
  -4’
  29’
  -
  29’
  -7’
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  32’
  -
  -
  12’
  103’
  103’
  125’
  -136’
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  97’
  -
  -
  -
  -
  14’
  114’
  103’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VALHALLA TECHNOLOGY ApS 20.10.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Ølholm Bygade 47 · DK-7160 Tørring 13.08.2018
Ølholm Bygade 47 · DK-7160 Tørring 01.01.2007 12.08.2018
Ølholm Bygade 47 · DK-7160 Tørring 20.10.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 01.01.2008
515690 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 20.10.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-02-28 28.02.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.10.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.02.2013

Direktører

Navn Fra Til
Søren Ahring Refsgaard 20.10.2004

Legalle ejere

Navn Fra Til
REFSGAARD HOLDING ApS 31.03.2013

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Ahring Refsgaard 20.10.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VALHALLA TECHNOLOGY ApS

Ølholm Bygade 47
7160 Tørring

CVR

28130503

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. oktober 2004

P-nummer

1010858808

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • REFSGAARD DEVELOPMENT ApS
 • REFSGAARD PRODUCTION ApS

Branchekode

467600
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med produktion, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-