JAN HARTMANN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. okt. 2004
 • CVR 28123361

Virksomheden JAN HARTMANN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Stege. De blev etableret i 7. oktober 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -1.577 DKK, mens den i 2022 var på -625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.546 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

+148%

Egenkapital

441’ DKK

-21%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

3’ DKK

+148%

Årets resultat

20232.546 DKK
2022-5.289 DKK
2021-6.291 DKK
2020-5.625 DKK
2019-15.625 DKK
2018-10.655 DKK
2017-655 DKK
201674.375 DKK
2015260.949 DKK
2014-262.668 DKK
201351.788 DKK
2012-352.338 DKK

Likviditetsgrad

20.841 %

-77%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-217%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

443’ DKK

-20%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

-152%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

443’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -2’
  -
  -
  2’
  -2’
  4’
  -
  -
  4’
  3’
  -
  3’
  -
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  443’
  443’
  443’
  125’
  194’
  122’
  -
  441’
  -
  441’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  2’
  443’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JAN HARTMANN HOLDING ApS 07.10.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Storegade 48 · DK-4780 Stege 03.11.2022
Vinkelstien 12 · DK-3630 Jægerspris 30.08.2014 02.11.2022
Industrivænget 2 · DK-3320 Skævinge 01.01.2007 29.08.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 07.10.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-07-04 04.07.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.10.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 04.07.2006

Direktører

Navn Fra Til
Jan Hartmann Jakobsen 07.10.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jan Hartmann Jakobsen 08.10.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JAN HARTMANN HOLDING ApS

Storegade 48
4780 Stege

CVR

28123361

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. oktober 2004

P-nummer

1010832698

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at have ejerandele i andre firmaer, herunder aktier, anparter mv. og udøve andre hermed beslægtede erhverv.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-