ARA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. sep. 2004
 • CVR 28118066

Virksomheden ARA ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Harboøre. De blev etableret i 30. september 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -8.723 DKK, mens den i 2022 var på -7.117 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 196.790 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

197’ DKK

-10%

Egenkapital

684’ DKK

+40%

Omsætning

-

Resultat før skat

206’ DKK

-35%

Årets resultat

2023196.790 DKK
2022217.620 DKK
2021-9.267 DKK
202023.889 DKK
201960.219 DKK
201847.429 DKK
201712.534 DKK
2016-8.376 DKK
2015-10.267 DKK
20145.251 DKK
201315.323 DKK
201265.368 DKK

Likviditetsgrad

13 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-12 %

-47%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

38 %

+65%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.788’ DKK

-15%

Bruttofortjeneste

-9’ DKK

-23%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

131’ DKK

-38%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -9’
  -
  -210’
  -
  -219’
  0
  -35’
  -
  -35’
  206’
  -
  206’
  -9’
  197’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.656’
  1.656’
  -
  -
  -
  71’
  60’
  131’
  1.788’
  125’
  552’
  -
  -
  684’
  -
  684’
  125’
  125’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  979’
  1.788’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ARA ApS 30.09.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Dammen 6 · DK-7673 Harboøre 01.01.2007
Dammen 6 · DK-7673 Harboøre 30.09.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 30.09.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-11-25 25.11.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.09.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.11.2014

Direktører

Navn Fra Til
Anton Rønn Andreasen 30.09.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anton Rønn Andreasen 30.09.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ARA ApS

Dammen 6
7673 Harboøre

CVR

28118066

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. september 2004

P-nummer

1010801636

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje vindmøller, anparter i vindmøller og andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-