LEMVIG NORDSØGRUS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. sep. 2004
 • CVR 28117191

Virksomheden LEMVIG NORDSØGRUS ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Lemvig. De blev etableret i 24. september 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -26.122 DKK, mens den i 2022 var på -63.428 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -278.812 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-279’ DKK

+10%

Egenkapital

5.034’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-357’ DKK

-8%

Årets resultat

2023-278.812 DKK
2022-308.672 DKK
2021824.917 DKK
20201.222.186 DKK
2019902.197 DKK
2018-82.379 DKK
201738.714 DKK
2016140.975 DKK
2015656.363 DKK
2014374.223 DKK
2013110.173 DKK
2012162.632 DKK

Likviditetsgrad

10.910 %

+21%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.179’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

+59%

Gældsforpligtelser

145’ DKK

-19%

Tilgodehavende

4.801’ DKK

-10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -
  667’
  -885’
  -
  -219’
  -357’
  -
  -357’
  -78’
  -279’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  378’
  378’
  -
  -
  -
  15’
  127’
  4.801’
  5.179’
  125’
  4.787’
  122’
  -
  5.034’
  -
  5.034’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  101’
  -
  -
  -
  -
  9’
  -
  44’
  5.179’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LEMVIG NORDSØGRUS ApS 24.09.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Gefionsvej 23 · DK-7620 Lemvig 25.03.2010
Rønbjerghage 6 · DK-7620 Lemvig 24.09.2004 24.03.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 03.06.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 02.06.2014
980000 Uoplyst 24.09.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-28 28.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.09.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 28.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Roland Gagel 24.09.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Roland Gagel 24.09.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LEMVIG NORDSØGRUS ApS

Gefionsvej 23
7620 Lemvig

CVR

28117191

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. september 2004

P-nummer

1010793544

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

rolandgagel@familie.tdcadsl.dk

Telefon

40195611

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalanbringelse og formueforvaltning, herunder besiddelse af anparter og aktier i andre selskaber samt naturlige aktiviteter i forbindelse hermed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-