ROIKJAER HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. sep. 2004
 • CVR 28113048

Virksomheden ROIKJAER HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København S. De blev etableret i 22. september 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.759 DKK, mens den i 2021 var på -7.462 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 81.791 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

82’ DKK

-19%

Egenkapital

309’ DKK

+36%

Omsætning

-

Resultat før skat

82’ DKK

-19%

Årets resultat

202281.791 DKK
2021101.193 DKK
2020-4.781 DKK
2019-55.828 DKK
201844.615 DKK
20178.979 DKK
2016-197.715 DKK
2015111.268 DKK
201438.861 DKK
2013-10.741 DKK
201242.442 DKK

Likviditetsgrad

120 %

-1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

36 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

862’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

664’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  82’
  -
  82’
  -
  82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  197’
  197’
  -
  -
  -
  0
  4’
  664’
  862’
  125’
  114’
  70’
  -
  309’
  -
  309’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  553’
  553’
  862’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ROIKJAER HOLDING ApS 22.09.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Adriansvej 6 · DK-2300 København S 22.09.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 22.09.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-30 30.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.09.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 30.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jesper Røikjær 22.09.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jesper Røikjær 22.09.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ROIKJAER HOLDING ApS

Adriansvej 6
2300 København S

CVR

28113048

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. september 2004

P-nummer

1010780434

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jesper@roeikjaer.dk

Telefon

99557379

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-