NG EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. aug. 2004
 • CVR 28106653

Virksomheden NG EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 11. august 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

-291’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20220 DKK
20210 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
20160 DKK
20150 DKK
20140 DKK
20130 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -416’
  -
  -
  -291’
  -
  -291’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  291’
  -
  -
  -
  -
  -
  291’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NG EJENDOMME ApS 11.08.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Industrivej 21 · DK-4000 Roskilde 26.11.2019
Hollændervej 26 · DK-1855 Frederiksberg C 20.01.2005 25.11.2019
Frederiksberg Bredegade 1C · DK-2000 Frederiksberg 11.08.2004 19.01.2005

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 11.08.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-08-11 11.08.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.08.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 11.08.2004

Direktører

Navn Fra Til
Nikolas Gough 11.08.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Nikolas Gough 11.08.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NG EJENDOMME ApS

Industrivej 21
4000 Roskilde

CVR

28106653

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. august 2004

P-nummer

1010760603

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel med - og udlejning af fast ejendom, samt dermed beslæget virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller