MALVEXON ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jul. 2004
 • CVR 28098863

Virksomheden MALVEXON ApS befinder sig i branchen "Gennemførelse af byggeprojekter" og har adresse i Stenløse. De blev etableret i 13. juli 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.059 DKK, mens den i 2021 var på 10.481 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -44.071 DKK.

I bestyrelsen sidder 2 personer, som ledes af bestyrelsesformand Marianne Gindrup.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-44’ DKK

-256%

Egenkapital

-536’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-44’ DKK

-256%

Årets resultat

2022-44.071 DKK
202128.308 DKK
2020-85.318 DKK
2019377.735 DKK
2018-74.994 DKK
2017-75.595 DKK
2016-72.583 DKK
2015-319.706 DKK
2014-49.866 DKK
2013193.109 DKK
2012-37.207 DKK

Likviditetsgrad

900 %

+98%
God

Afkastningsgrad

-5 %

-389%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-92 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

580’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-30’ DKK

-387%

Gældsforpligtelser

1.116’ DKK

+4%

Tilgodehavende

61’ DKK

+48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -30’
  -
  -
  -
  -30’
  29’
  -43’
  -
  -14’
  -44’
  -
  -44’
  -
  -44’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  234’
  -
  -
  -
  285’
  519’
  -
  -
  -
  -
  61’
  61’
  580’
  125’
  -661’
  -
  -
  -536’
  -
  -536’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.109’
  -
  -
  -
  -
  7’
  -
  7’
  580’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MALVEXON ApS 13.07.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Farumvej 70 · DK-3660 Stenløse 30.07.2015
Edelgavevej 28H · DK-2765 Smørum 25.09.2014 29.07.2015
Vestervej 32 · DK-4050 Skibby 14.10.2013 24.09.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 30.07.2022
433900 Anden bygningsfærdiggørelse 30.06.2022 29.07.2022
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020 29.06.2022

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-06-01 01.06.2022
2013-06-26 26.06.2013 31.05.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 13.07.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening. 16.08.2022
Selskabet tegnes af en direktør. Direktionen kan meddele prokura enkelt eller kollektivt. 26.06.2013 15.08.2022

Direktører

Navn Fra Til
Marianne Gindrup 28.11.2022
Jan Gindrup 13.07.2004

Legalle ejere

Navn Fra Til
Marianne Gindrup 01.06.2022
Jan Gindrup 13.07.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Marianne Gindrup 13.07.2004
Jan Gindrup 13.07.2004 31.05.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MALVEXON ApS

Farumvej 70
3660 Stenløse

CVR

28098863

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. juli 2004

P-nummer

1010738012

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

411000
Gennemførelse af byggeprojekter

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

marianne@gindrup.dk

Telefon

40594716

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive bygge- og anlægsvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

Bestyrelse

Stifter

Revisor

-