GLADSAXE KØRESKOLE ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 15. aug. 2004
 • CVR 27989101

Virksomheden GLADSAXE KØRESKOLE ApS befinder sig i branchen "Køreskoler" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 15. august 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2015 på -13.160 DKK, mens den i 2014 var på 16.148 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -13.910 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14’ DKK

-385%

Egenkapital

193’ DKK

+5%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-14’ DKK

Årets resultat

2015-13.910 DKK
20144.874 DKK
2013-19.402 DKK
2012-2.781 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-7 %

-185%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

+14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

193’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-181%

Gældsforpligtelser

0 DKK

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2015
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -14’
  -
  -14’
  -
  -14’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2015
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’
  193’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’
  125’
  68’
  -
  -
  193’
  -
  193’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  193’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
GLADSAXE KØRESKOLE ApS 15.08.2004 02.02.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Rundgården 7 · DK-2860 Søborg 15.07.2012 02.02.2017
Snogegårdsvej 140 · DK-2860 Søborg 15.08.2004 14.07.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
855300 Køreskoler 01.01.2008 02.02.2017
804100 Køreskoler mv. 04.02.2005 31.12.2007
980000 Uoplyst 15.08.2004 03.02.2005

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-30 30.06.2015 02.02.2017
2004-08-15 15.08.2004 29.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.08.2004 02.02.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 23.10.2016 02.02.2017
Virksomheden tegnes af en likvidator 30.06.2015 22.10.2016
Selskabet tegnes af en direktør alene. 15.08.2004 29.06.2015

Direktører

Navn Fra Til
Tommy Andersen 01.07.2012 30.06.2015
Erik Andersen 15.08.2004 01.07.2012

Legalle ejere

Navn Fra Til
Tommy Andersen 01.08.2012 02.02.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

GLADSAXE KØRESKOLE ApS

Rundgården 7
2860 Søborg

CVR

27989101

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. august 2004

P-nummer

1010726022

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855300
Køreskoler

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formue administration.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-