JG INVEST, BØRKOP ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jul. 2004
 • CVR 27983022

Virksomheden JG INVEST, BØRKOP ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Børkop. De blev etableret i 15. juli 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -47.883 DKK, mens den i 2022 var på 67.417 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -100.199 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-100’ DKK

+56%

Egenkapital

858’ DKK

-20%

Omsætning

-

Resultat før skat

-100’ DKK

+54%

Årets resultat

2023-100.199 DKK
2022-228.327 DKK
2021568.115 DKK
2020226.626 DKK
201950.205 DKK
2018111.287 DKK
2017245.979 DKK
201612.315 DKK
201577.289 DKK
201496.105 DKK
2013-46.201 DKK
201221.177 DKK

Likviditetsgrad

323 %

-56%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-250%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

45 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.887’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-48’ DKK

-171%

Gældsforpligtelser

1.029’ DKK

+6%

Tilgodehavende

685’ DKK

-23%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -48’
  -
  -20’
  -
  -68’
  -
  -23’
  -
  -23’
  -100’
  -
  -100’
  -
  -100’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.202’
  -
  -
  -
  -
  1.202’
  -
  -
  655’
  -
  9’
  685’
  1.887’
  125’
  733’
  -
  -
  858’
  -
  858’
  -
  -
  817’
  -
  -
  -
  817’
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  212’
  1.887’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JG INVEST, BØRKOP ApS 15.07.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Gauerslund Skovvej 118 · DK-7080 Børkop 19.07.2023
Ladegårdsbakken 105 · DK-7080 Børkop 20.10.2018 18.07.2023
Ladegårdsbakken 105 · DK-7080 Børkop 23.08.2018 19.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 15.07.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-07-15 15.07.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.07.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. 15.07.2004

Direktører

Navn Fra Til
John Juhl Grand 15.07.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Juhl Grand 15.07.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JG INVEST, BØRKOP ApS

Gauerslund Skovvej 118
7080 Børkop

CVR

27983022

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juli 2004

P-nummer

1010707982

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive håndværk, handel m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-