HEINMANN + CO. ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. aug. 2004
 • CVR 27982808

Virksomheden HEINMANN + CO. ApS befinder sig i branchen "Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi" og har adresse i Silkeborg. De blev etableret i 3. august 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 511.827 DKK, mens den i 2021 var på 32.148 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 828.572 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Johnny Heinmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

829’ DKK

+155%

Egenkapital

18.984’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

941’ DKK

+184%

Årets resultat

2022828.572 DKK
2021324.458 DKK
2020123.498 DKK
2019-38.990 DKK
201843.757 DKK
2017-158.326 DKK
2016-795.339 DKK
20153.789.827 DKK
2014186.822 DKK
2013-902.733 DKK
2012-321.570 DKK

Likviditetsgrad

239 %

-73%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

19.416’ DKK

+34%

Bruttofortjeneste

512’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.029’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  512’
  -
  -
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  941’
  -
  941’
  -112’
  829’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  18.387’
  18.387’
  -
  281’
  -
  430’
  1’
  1.029’
  19.416’
  125’
  535’
  600’
  -
  18.984’
  -
  18.984’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  -
  431’
  19.416’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HEINMANN + CO. ApS 18.12.2019
HEINMANN HOLDING ApS 03.08.2004 17.12.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Merkurvej 3 · DK-8600 Silkeborg 24.10.2018
Merkurvej 3 · DK-8600 Silkeborg 02.12.2008 23.10.2018
Amaliegade 4 · DK-8600 Silkeborg 01.01.2007 01.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 18.12.2019
642010 Finansielle holdingselskaber 01.04.2011 17.12.2019
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.03.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-12-18 18.12.2019
2015-12-23 23.12.2015 17.12.2019
2005-07-07 07.07.2005 22.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.08.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 07.07.2005

Direktører

Navn Fra Til
Johnny Heinmann 03.08.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Johnny Heinmann 25.08.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HEINMANN + CO. ApS

Merkurvej 3
8600 Silkeborg

CVR

27982808

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. august 2004

P-nummer

1010706870

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620200
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udføre konsulentopgaver og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-