VAI EJENDOM ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2004
 • CVR 27982557

Virksomheden VAI EJENDOM ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Farum. De blev etableret i 28. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -26.224 DKK, mens den i 2022 var på -19.624 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 74.411 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Kirsten Anette Schöneck.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

74’ DKK

-97%

Egenkapital

3.400’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

95’ DKK

-97%

Årets resultat

202374.411 DKK
20222.668.965 DKK
2021140.759 DKK
2020177.305 DKK
2019163.485 DKK
201862.139 DKK
20172.365 DKK
20162.017 DKK
201572 DKK
20140 DKK
20130 DKK
20120 DKK

Likviditetsgrad

1.080 %

+161%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-915%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

91 %

+20%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.748’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-26’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.748’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -26’
  -
  -
  -
  -168’
  404’
  -141’
  -
  263’
  95’
  -
  95’
  -21’
  74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  371’
  3.748’
  3.748’
  125’
  3.225’
  50’
  -
  3.400’
  -
  3.400’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  347’
  3.748’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VAI EJENDOM ApS 28.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Bybækpark 3 · DK-3520 Farum 18.11.2020
Carinaparken 16 · DK-3460 Birkerød 01.01.2007 17.11.2020
Carinaparken 16 · DK-3460 Birkerød 28.06.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 15.12.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 14.12.2010
980000 Uoplyst 28.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-08-28 28.08.2019
2008-05-05 05.05.2008 27.08.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Kirsten Anette Schöneck 28.08.2019
Herluf Schöneck 28.06.2004 02.09.2019

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kirsten Anette Schöneck 06.11.2019
Herluf Schöneck 28.06.2004 06.11.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VAI EJENDOM ApS

Bybækpark 3
3520 Farum

CVR

27982557

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2004

P-nummer

1010705904

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kirsten@schoneck.dk

Telefon

20260405

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i og udlejning af ejendomme og lignende.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-