MATHUR COMPANY HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. jul. 2004
 • CVR 27977456

Virksomheden MATHUR COMPANY HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Virum. De blev etableret i 14. juli 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.750 DKK, mens den i 2021 var på -3.750 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.564 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-41’ DKK

-244%

Egenkapital

415’ DKK

-9%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-41’ DKK

-212%

Årets resultat

2022-40.564 DKK
202128.137 DKK
202012.730 DKK
201916.073 DKK
201812.622 DKK
201712.697 DKK
201619.460 DKK
201515.066 DKK
20149.316 DKK
20138.906 DKK
201229.349 DKK

Likviditetsgrad

1.382 %

0%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

93 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

448’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

448’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  4’
  -4’
  15’
  -52’
  -
  -37’
  -41’
  -
  -41’
  -
  -41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  122’
  448’
  448’
  125’
  290’
  -
  -
  415’
  -
  415’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  32’
  448’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MATHUR COMPANY HOLDING ApS 29.07.2004
RAMAT HOLDING ApS 14.07.2004 28.07.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Høtoften 6 · DK-2830 Virum 20.06.2014
Dickens Alle 25B · DK-2860 Søborg 14.07.2004 19.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.12.2020
980000 Uoplyst 14.07.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2009-03-19 19.03.2009

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.07.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.03.2009

Direktører

Navn Fra Til
Rajiv Mathur 14.07.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Rajiv Mathur 14.07.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MATHUR COMPANY HOLDING ApS

Høtoften 6
2830 Virum

CVR

27977456

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. juli 2004

P-nummer

1010690168

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-