ELBRO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jun. 2004
 • CVR 27974848

Virksomheden ELBRO ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Græsted. De blev etableret i 28. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -7.772 DKK, mens den i 2021 var på -11.162 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -115.419 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-115’ DKK

-237%

Egenkapital

728’ DKK

-18%

Omsætning

-

Resultat før skat

-147’ DKK

-235%

Årets resultat

2022-115.419 DKK
202184.548 DKK
202023.940 DKK
2019104.593 DKK
2018-83.882 DKK
20178.764 DKK
2016-8.972 DKK
201539.046 DKK
2014181.038 DKK
201327.886 DKK
2012112.244 DKK

Likviditetsgrad

132 %

+82%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

+14%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

752’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

32’ DKK

-5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  47’
  -
  -
  47’
  -147’
  -
  -147’
  -31’
  -115’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  32’
  -
  720’
  720’
  -
  -
  -
  6’
  16’
  32’
  752’
  125’
  558’
  45’
  -
  728’
  -
  728’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  24’
  752’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ELBRO ApS 08.06.2005
RITMO MEDICARE ApS 28.06.2004 07.06.2005

Adresse

Adresse Fra Til
Enghellen 7 · DK-3230 Græsted 12.03.2022
Dalenborgvej 15 · DK-3200 Helsinge 02.09.2019 11.03.2022
Dalenborgvej 15 · DK-3200 Helsinge 21.04.2010 01.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2018
782000 Vikarbureauer 01.01.2008 30.12.2018
745020 Vikarbureauer 01.07.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2005-06-08 08.06.2005

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 08.06.2005

Direktører

Navn Fra Til
Ellen Roed Brodthagen 28.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ellen Roed Brodthagen 28.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ELBRO ApS

Enghellen 7
3230 Græsted

CVR

27974848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. juni 2004

P-nummer

1010682157

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ellenbro@yahoo.dk

Telefon

22637272

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udlejning af personale til sundhedssektoren

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-