Kurt Fiedler ApS

 • APS
 • Etableret 29. jun. 2004
 • CVR 27932207
NORMAL

Virksomheden Kurt Fiedler ApS befinder sig i branchen "Autoreparationsværksteder mv." og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 29. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 323.272 DKK, mens den i 2020 var på 1.674.645 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -22.915 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Kurt Bukbjerg Fiedler.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-23’ DKK

-122%

Egenkapital

2.250’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-121%

Årets resultat

2021-22.915 DKK
2020106.190 DKK
201987.874 DKK
20189.302 DKK
201779.590 DKK
2016218.044 DKK
20156.030 DKK
2014305.157 DKK
20133.709 DKK
2012132.040 DKK

Likviditetsgrad

2.133 %

+595%
God

Afkastningsgrad

-2 %

-154%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

+35%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.348’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

323’ DKK

-81%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.070’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  323’
  -680’
  -314’
  -
  -43’
  -1’
  -6’
  21’
  14’
  -29’
  -
  -29’
  -
  -23’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  278’
  -
  278’
  -
  -
  -
  -
  278’
  35’
  91’
  1.145’
  20’
  779’
  2.070’
  2.348’
  125’
  2.125’
  -
  -
  2.250’
  -
  2.250’
  1’
  1’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  36’
  59’
  97’
  2.348’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kurt Fiedler ApS 08.04.2021
KRUNDERUP AUTO ApS 29.06.2004 07.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Sirvej 1B · DK-7500 Holstebro 07.04.2022
Sirvej 1B · DK-7500 Holstebro 29.06.2004 06.04.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
452010 Autoreparationsværksteder mv. 01.01.2008
502010 Autoreparationsværksteder 01.07.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 29.06.2004 30.06.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør, der ansættes af generalforsamlingen 29.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Kurt Fiedler ApS

Sirvej 1
7500 Holstebro

CVR

27932207

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2004

P-nummer

1010669932

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

452010
Autoreparationsværksteder mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

post@kurtfiedler.dk

Telefon

40420342

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel med og reperation og service af automobiler

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør, der ansættes af generalforsamlingen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Adm. direktør

  Kurt Bukbjerg Fiedler

Bestyrelse

-

Stiftere

 • Kurt Bukbjerg Fiedler