AABERG CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2004
 • CVR 27923224

Virksomheden AABERG CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Virum. De blev etableret i 1. januar 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -39.254 DKK, mens den i 2021 var på -6.525 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -90.419 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Janus Aaberg.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-90’ DKK

-209%

Egenkapital

-14’ DKK

+99%

Omsætning

-

Resultat før skat

-90’ DKK

-141%

Årets resultat

2022-90.419 DKK
2021-29.249 DKK
2020-40.763 DKK
2019-39.930 DKK
2018-158.975 DKK
2017-42.773 DKK
2016-326.347 DKK
2015-352.632 DKK
2014-204.226 DKK
2013-172.767 DKK
2012-50.742 DKK

Likviditetsgrad

35 %

> +999%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-535 %

-861%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-186 %

+98%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

7’ DKK

-50%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-502%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

7’ DKK

-50%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -39’
  -
  -
  -
  -39’
  -
  -51’
  -
  -51’
  -90’
  -
  -90’
  -
  -90’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  0
  7’
  7’
  125’
  -139’
  -
  -
  -14’
  -
  -14’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  21’
  7’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AABERG CONSULTING ApS 29.06.2004
AABERG CONSULTING ApS UNDER STIFTELSE 01.01.2004 28.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Kongevejen 136 · DK-2830 Virum 29.06.2023
Kongevejen 136 · DK-2830 Virum 13.03.2023 28.06.2023
Kongevejen 136 · DK-2830 Virum 01.01.2004 12.03.2023

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 01.01.2008
726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed 01.01.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-06-29 29.06.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 29.06.2004

Direktører

Navn Fra Til
Janus Aaberg 29.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Janus Aaberg 01.01.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AABERG CONSULTING ApS

Kongevejen 136
2830 Virum

CVR

27923224

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2004

P-nummer

1010654439

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

45856800

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor IT-branchen og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller