AKSEL GRAVERSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2004
 • CVR 27915299

Virksomheden AKSEL GRAVERSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Videbæk. De blev etableret i 15. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -18.544 DKK, mens den i 2022 var på -28.008 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 171.075 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

171’ DKK

> +999%

Egenkapital

5.270’ DKK

+1%

Omsætning

-

Resultat før skat

200’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023171.075 DKK
2022-722 DKK
2021279.927 DKK
202076.789 DKK
2019544.712 DKK
2018-360.513 DKK
2017-290.885 DKK
2016163.382 DKK
20154.590.238 DKK
20141.316.656 DKK
2013444.464 DKK
201280.948 DKK

Likviditetsgrad

3.318 %

-68%
God

Afkastningsgrad

-0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.394’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.091’ DKK

+2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  210’
  -36’
  -
  174’
  200’
  -
  200’
  -28’
  171’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  302’
  -
  -
  1.302’
  1.302’
  -
  -
  -
  2.761’
  2’
  4.091’
  5.394’
  125’
  4.801’
  122’
  -
  5.270’
  -
  5.270’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  10’
  -
  123’
  5.394’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKSEL GRAVERSEN HOLDING ApS 15.06.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Plantagevej 6A · DK-6920 Videbæk 18.09.2022
St Fjelstervangvej 22 · DK-6933 Kibæk 01.01.2007 17.09.2022
St Fjelstervangvej 22 · DK-6933 Kibæk 15.06.2004 31.12.2006

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 26.08.2010
999999 Uoplyst 01.01.2008 25.08.2010
980000 Uoplyst 15.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2004-06-15 15.06.2004

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.06.2004

Direktører

Navn Fra Til
Aksel Nørgaard Graversen 15.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aksel Nørgaard Graversen 15.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKSEL GRAVERSEN HOLDING ApS

Plantagevej 6
6920 Videbæk

CVR

27915299

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2004

P-nummer

1010633512

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ag@unitac.dk

Telefon

40465311

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og produktionsvirksomhed, handel med fast ejendom og anden dermed beslægtet virksomhed, leasing, udlejning samt konsulentvirksomhed m.v.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-