IN4MOVE SYD ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jun. 2004
 • CVR 27911609

Virksomheden IN4MOVE SYD ApS befinder sig i branchen "Fitnesscentre" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 16. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 116.762 DKK, mens den i 2022 var på -6.938 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 70.965 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

71’ DKK

+468%

Egenkapital

-289’ DKK

+20%

Omsætning

-

Resultat før skat

91’ DKK

+468%

Årets resultat

202370.965 DKK
2022-19.275 DKK
2021-18.791 DKK
2020-18.010 DKK
2019-20.161 DKK
2018-18.191 DKK
2017-25.401 DKK
2016-44.340 DKK
2015-39.556 DKK
201464.876 DKK
201386.461 DKK
2012-3.512 DKK

Likviditetsgrad

24 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-324 %

+1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

89’ DKK

-19%

Bruttofortjeneste

117’ DKK

> +999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

89’ DKK

-19%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  117’
  -
  -
  -
  -
  -
  -26’
  -
  -26’
  91’
  -
  91’
  -20’
  71’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  89’
  89’
  138’
  -427’
  -
  -
  -289’
  -
  -289’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  369’
  -
  -
  -
  3’
  -
  378’
  89’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
IN4MOVE SYD ApS 11.11.2011
FITNESS SYD, INSHAPE ApS 22.03.2007 10.11.2011
INSHAPE ApS 16.06.2004 21.03.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Grundtvigs Alle 170 · DK-6400 Sønderborg 12.05.2016
Grundtvigs Alle 170 · DK-6400 Sønderborg 26.04.2016 11.05.2016
Grundtvigs Alle 170 · DK-6400 Sønderborg 13.12.2010 25.04.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
931300 Fitnesscentre 01.01.2008
930400 Sol-, motions- og helsecentre mv. 01.07.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 16.06.2004 30.06.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-12-20 20.12.2017
2016-12-09 09.12.2016 19.12.2017
2011-11-11 11.11.2011 08.12.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
138.298 DKK 30.06.2008
125.000 DKK 16.06.2004 29.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 20.12.2017
Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening. 11.11.2011 19.12.2017

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Heidi Vang Tsimisiris 30.06.2008 20.12.2017
Morten Schalck Jensen Rasmussen 30.06.2008 20.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
John Rossen 09.12.2016
Morten Schalck Jensen Rasmussen 14.05.2014 09.12.2016
Heidi Vang Tsimisiris 09.12.2010 14.05.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Rossen 15.11.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

IN4MOVE SYD ApS

Grundtvigs Alle 170
6400 Sønderborg

CVR

27911609

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. juni 2004

P-nummer

1010628942

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

931300
Fitnesscentre

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

74434450

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er drift af sundhedsvirksomhed med dertil hørende undervisning m.v., forhandling af produkter med relation hertil samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

138.298 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-