Clausens Consulting ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2004
 • CVR 27909663

Virksomheden Clausens Consulting ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 11. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.051 DKK, mens den i 2021 var på -18.326 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.753 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-7’ DKK

+45%

Egenkapital

388’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2022-6.753 DKK
2021-12.388 DKK
2020-7.376 DKK
2019191.006 DKK
20181.535.995 DKK
2017942.116 DKK
20161.471.848 DKK
2015-21.625 DKK
20142.055.800 DKK
2013-667.196 DKK
2012-3.300.587 DKK

Likviditetsgrad

4.261 %

-2%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

397’ DKK

-2%

Bruttofortjeneste

-12’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

397’ DKK

-2%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -12’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -1’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  335’
  62’
  397’
  397’
  125’
  263’
  -
  -
  388’
  -
  388’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  2’
  9’
  397’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Clausens Consulting ApS 02.12.2016
CLAUSEN INVEST ApS 11.06.2004 01.12.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Kirstinehøj 71 · DK-2770 Kastrup 01.07.2021
Ved Amagerbanen 13 · DK-2300 København S 02.12.2016 30.06.2021
Haarlem Alle 37 · DK-2791 Dragør 11.06.2004 01.12.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 08.06.2016
643030 Investeringsselskaber 31.12.2008 07.06.2016
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-12-02 02.12.2016
2016-06-08 08.06.2016 01.12.2016
2006-08-31 31.08.2006 07.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 31.08.2006

Direktører

Navn Fra Til
Frank Albert Clausen 11.06.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frank Albert Clausen 11.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Clausens Consulting ApS

Kirstinehøj 71
2770 Kastrup

CVR

27909663

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2004

P-nummer

1010626613

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

mc@clausenconsulting.dk

Telefon

26179785

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er servicevirksomhed inden for ejendomsbranchen, herunder døgnvagt samt køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed, at drive investeringsvirksomhed samt efter direktionens opfattelse dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-