FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHEDEN COPENHAGEN MEDIA CONSULTING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jun. 2004
 • CVR 27770932

Virksomheden FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHEDEN COPENHAGEN MEDIA CONSULTING ApS befinder sig i branchen "Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. juni 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 539.232 DKK, mens den i 2020 var på 540.970 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 404.172 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Christopher Michael Saks.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

404’ DKK

+8%

Egenkapital

672’ DKK

+18%

Omsætning

599’ DKK

-2%

Resultat før skat

525’ DKK

+7%

Årets resultat

2021404.172 DKK
2020375.931 DKK
2019283.964 DKK
2018337.458 DKK
2017225.016 DKK
201685.992 DKK
2015112.226 DKK
201433.211 DKK
201340.876 DKK
2012-293.602 DKK

Likviditetsgrad

125 %

-5%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

16 %

-25%
God

Soliditetsgrad

20 %

-18%
God

Overskudsgrad

88 %

+10%
God

Balance

3.374’ DKK

+44%

Bruttofortjeneste

539’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.374’ DKK

+44%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  599’
  539’
  -13’
  -
  -
  527’
  -1’
  -
  -
  -1’
  525’
  -
  525’
  -121’
  404’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.786’
  444’
  -
  145’
  3.374’
  3.374’
  125’
  247’
  300’
  -
  672’
  -
  672’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  2.702’
  3.374’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHEDEN COPENHAGEN MEDIA CONSULTING ApS 09.08.2004
COPENHAGEN MEDIA CONSULTING ApS 01.06.2004 08.08.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Hyskenstræde 16 · DK-1207 København K 19.07.2022
Knabrostræde 30 · DK-1210 København K 01.09.2017 18.07.2022
Peder Nilen Gade 1 · DK-3400 Hillerød 21.04.2017 31.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 01.01.2008
672010 Forsikringsagenturer 01.06.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2018-02-12 12.02.2018
2017-09-01 01.09.2017 11.02.2018
2007-12-04 04.12.2007 31.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.06.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. 01.09.2017
Selskabet tegnes af en direktør. 04.12.2007 31.08.2017

Direktører

Navn Fra Til
Christopher Michael Saks 01.09.2017
Jens Georg Hansen 01.06.2004 01.05.2022

Legalle ejere

Navn Fra Til
C. Saks Holding ApS 01.09.2017
JENS-GEORG HOLDING ApS 27.11.2009 01.09.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christopher Michael Saks 01.06.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FORSIKRINGSMÆGLERVIRKSOMHEDEN COPENHAGEN MEDIA CONSULTING ApS

Hyskenstræde 16
1207 København K

CVR

27770932

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juni 2004

P-nummer

1010608372

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

662200
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

christophersaks@gmail.com

Telefon

20887061

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som forsikringsmægler

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 2 direktører i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-