SPINEX HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. maj 2004
 • CVR 27764665

Virksomheden SPINEX HOLDING ApS befinder sig i branchen "Praktiserende speciallæger" og har adresse i Charlottenlund. De blev etableret i 24. maj 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -593.878 DKK, mens den i 2021 var på -692.378 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -14.643.834 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Thomas Kiær.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-14.644’ DKK

-239%

Egenkapital

136.390’ DKK

-10%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-14.525’ DKK

-207%

Årets resultat

2022-14.643.834 DKK
202110.556.730 DKK
20203.887.936 DKK
201960.582.679 DKK
2018-2.612.596 DKK
201764.971.937 DKK
20164.148.502 DKK
20153.489.369 DKK
20143.886.080 DKK
20131.619.549 DKK
20123.323.414 DKK

Likviditetsgrad

7.732 %

+110%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+3%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

137.904’ DKK

-11%

Bruttofortjeneste

-594’ DKK

+14%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

117.083’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -594’
  -
  -
  -
  -594’
  4.921’
  -20.034’
  6’
  -15.107’
  -14.525’
  -
  -14.525’
  -
  -14.644’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.449’
  -
  -
  20.822’
  20.822’
  -
  -
  0
  32’
  7.537’
  117.083’
  137.904’
  125’
  136.148’
  118’
  -
  136.390’
  -
  136.390’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.514’
  1.514’
  137.904’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SPINEX HOLDING ApS 24.05.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Skovbrinken 6 · DK-2920 Charlottenlund 24.05.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
862200 Praktiserende speciallæger 01.01.2008
851220 Praktiserende speciallæger og ambulatorier 01.07.2004 31.12.2007
980000 Uoplyst 24.05.2004 30.06.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2006-03-02 02.03.2006

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 24.05.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 02.03.2006

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Kiær 24.05.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Kiær 24.05.2004

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SPINEX HOLDING ApS

Skovbrinken 6
2920 Charlottenlund

CVR

27764665

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. maj 2004

P-nummer

1010600568

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862200
Praktiserende speciallæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

karinkiaer@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor sudhedssektoren, herunder uddannelse og investering indenfor samme.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller