M.D. HOLDING HORSENS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. maj 2004
 • CVR 27748783

Virksomheden M.D. HOLDING HORSENS ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Horsens. De blev etableret i 12. maj 2004 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 942.481 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

942’ DKK

+34%

Egenkapital

13.009’ DKK

+7%

Omsætning

-

Resultat før skat

969’ DKK

+33%

Årets resultat

2023942.481 DKK
2022701.557 DKK
2021905.241 DKK
2020414.903 DKK
20191.044.323 DKK
20186.581 DKK
2017667.089 DKK
2016225.820 DKK
2015220.649 DKK
2014473.026 DKK
2013809.836 DKK
20121.126.839 DKK

Likviditetsgrad

9.124 %

-88%
God

Afkastningsgrad

6 %

+55%
Svag

Soliditetsgrad

99 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.136’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

11.667’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  763’
  541’
  -
  -
  541’
  969’
  -
  969’
  -27’
  942’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.469’
  -
  -
  1.469’
  1.469’
  -
  -
  224’
  -
  362’
  11.667’
  13.136’
  125’
  12.553’
  61’
  -
  13.009’
  -
  13.009’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  19’
  -
  -
  -
  11’
  -
  128’
  13.136’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M.D. HOLDING HORSENS ApS 12.05.2004

Adresse

Adresse Fra Til
Ternevej 53 · DK-8700 Horsens 12.05.2004

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 12.05.2004 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-04-04 04.04.2011

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.05.2004

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 04.04.2011

Direktører

Navn Fra Til
Michael Devantier 12.05.2004

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Devantier 12.05.2005

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M.D. HOLDING HORSENS ApS

Ternevej 53
8700 Horsens

CVR

27748783

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. maj 2004

P-nummer

1010579283

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab for Devantier A/S og evt. andre datterselskaber. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej