RACING HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 31. dec. 2003
 • CVR 27558488

Virksomheden RACING HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Klampenborg. De blev etableret i 31. december 2003 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2013 på -7.499 DKK, mens den i 2012 var på -7.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 27.039 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

-24%

Egenkapital

1.642’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

30’ DKK

-1%

Årets resultat

201327.039 DKK
201235.696 DKK

Likviditetsgrad

15 %

-50%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

-2%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.698’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-3%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2013
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  30’
  -
  30’
  -3’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2013
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.690’
  -
  -
  1.690’
  1.690’
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  1.698’
  1.000’
  -175’
  -
  -
  1.642’
  -
  1.642’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  48’
  -
  -
  -
  -
  8’
  56’
  1.698’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RACING HOLDING ApS 31.12.2003 04.07.2014

Adresse

Adresse Fra Til
Klampenborgvej 52 · DK-2930 Klampenborg 19.11.2013 04.07.2014
Traverbanevej 10 · DK-2920 Charlottenlund 31.12.2003 18.11.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 04.07.2014
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 31.12.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2003-12-31 31.12.2003 04.07.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.000.000 DKK 31.12.2003 04.07.2014

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.12.2003 04.07.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mogens Søbirk Poulsen 31.12.2003 04.07.2014

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RACING HOLDING ApS

Klampenborgvej 52
2930 Klampenborg

CVR

27558488

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. december 2003

P-nummer

1010347498

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering i anlægspapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-