AXLEARNING DENMARK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2006
 • CVR 27524370

Virksomheden AXLEARNING DENMARK ApS befinder sig i branchen "Anden it-servicevirksomhed" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 23. juni 2006 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -23.646 DKK, mens den i 2021 var på -35.578 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 177.609 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Jacob Dall.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

178’ DKK

-7%

Egenkapital

1.700’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

221’ DKK

+16%

Årets resultat

2022177.609 DKK
2021190.807 DKK
202041.985 DKK
2019623.827 DKK
2018453.634 DKK
2017-299.120 DKK
2016495.980 DKK
2015-275.268 DKK
2014-97.442 DKK
201354.280 DKK
2012132.051 DKK

Likviditetsgrad

1.692 %

-33%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+40%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.806’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

+34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.793’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -24’
  -
  -578’
  -
  -578’
  221’
  -
  221’
  -
  178’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  -
  -
  -
  674’
  292’
  1.793’
  1.806’
  125’
  1.516’
  59’
  -
  1.700’
  -
  1.700’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  49’
  106’
  1.806’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AXLEARNING DENMARK ApS 30.11.2006
AXLEARNING DENMARK ApS UNDER STIFTELSE 23.06.2006 29.11.2006

Adresse

Adresse Fra Til
Sommerlystvej 17 · DK-3250 Gilleleje 15.09.2023
Sommerlystvej 17 · DK-3250 Gilleleje 15.08.2008 14.09.2023
Købmagergade 2 · DK-1150 København K 23.06.2006 14.08.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
620900 Anden it-servicevirksomhed 01.01.2008
726000 Anden virksomhed i forbindelse med it-servicevirksomhed 23.06.2006 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-30 30.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.06.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 30.05.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Dall 23.06.2006

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Dall 23.06.2006

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AXLEARNING DENMARK ApS

Sommerlystvej 17
3250 Gilleleje

CVR

27524370

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2006

P-nummer

1012364586

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620900
Anden it-servicevirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jacobdall@gmail.com

Telefon

40309964

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive undervisning, handel, salg og udvikling af tjenester indenfor specielt IT- og telekommunikationsbranchen.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-